Showing 1–12 of 59 results

Show sidebar

万物静默如谜

尺寸:直径180cm 年代:2017

丛菊图

尺寸:50×50cm 创作年代:2016                                    

乐未央之一

尺寸:直径50cm 年代:2018

乐未央之二

尺寸:直径50cm 年代:2018

九河之间

尺寸:高1500cm 创作年代:2018  

假装看书的丑丑

尺寸:40×40cm 创作年代:2019                                    

假装睡午觉的丑丑

尺寸:40×40cm 创作年代:2019                                    

向南飞

尺寸:直径80cm 年代:2017

四叶草

尺寸:直径80cm 年代:2017

四月有雪

尺寸:80cm 创作年代:2018                                    

天香无味之一

尺寸:直径50cm 年代:2017

天香无味之二

尺寸:直径50cm 年代:2017